Projektai

2023 Spalis

Saulės elektrinės įrengimas UAB „Taumona“

Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis dėl plečiamos įmonės veiklos, gamybinio parko ir išaugusios elektros energijos kainos, skatina įmonę susimąstyti apie energijos vartojimą ir taupymą, jos efektyvesnį panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. Tuo tikslu UAB „Taumona“ planuoja įsidiegti saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą. Planuojama, kad per metus saulės elektrinė sugeneruos apie 219 MWh elektros energijos.

Projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.

Bendra projekto vertė – 201.300 Eur.

Paramos suma – 119.777 Eur.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektu taip pat bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.


2020 Rugsėjis

TAUMONA gamykla: modernios dulkių ištraukimo sistemos įrengimas

TAUMONA įdiegė modernią medienos dulkių filtravimo ir ištraukimo sistemą, kuri naudojama apdirbant medienos gaminius.

Įsigyta įranga skirta mažosioms dalelėms, išsiskiriančioms iš medžio apdirbimo mašinų, gaudyti ir valyti.

Paskaičiuota, kad bendras fabrike susidarančių mažųjų dalelių kiekis sumažės iki 40 kartų.

Svarbiausia tai, kad nauja oro valymo technologija ženkliai pagerins darbuotojų darbo sąlygas, sumažins taršą ir pagerins įmonės gaminių kokybę!

Bendra projekto vertė – 0,25 mln. EUR.


2019 Rugsėjis

UAB „Taumona“ įgyvendina dar vieną ES finansuojamą projektą

UAB „Taumona“ nuo 2019 m. rugsėjo mėn. sėkmingai įgyvendina dar vieną Europos Sąjungos finansuojamą projektą „UAB „Taumona“ technologinių ekoinovacijų diegimas“, vykdomą pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Eco-inovacijos LT+“ ir finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Bendra projekto vertė – 416.290 Eur.

Paramos suma – 145.701,50 Eur.

Projekto tikslas – mažinti neigiamą poveikį aplinkai įmonės gamybos procese, užtikrinant gamtos išteklių ir žaliavų tausojimą.

Gaminamos produkcijos kokybė, naujų technologijų diegimas, pardavimų skatinimas yra pagrindiniai įmonės prioritetai, kurie taip pat padeda užtikrinti klientų pasitenkinimą ir pasitikėjimą. Pastaraisiais metais ekologinio projektavimo principais paremtos baldų gamybos populiarumas žymiai išaugo. Didelę jų paklausą lėmė visuomenės baimė ir sujudimas dėl gamtos taršos, klimato kaitos bei kenksmingų medžiagų, kurių priemaišų neretai pasitaiko ir balduose. Į tokį visuomenės ir vartotojų požiūrį neatsiejamai reaguoja ir UAB „Taumona“ įgyvendindama projektą, kurio metu numato diegti technologines ekoinovacijas, leisiančias įsigyti modernią įrangą, sumažinti žaliavų, kenksmingų medžiagų vartojimą gamybos procesuose ir tuo pačiu prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo, racionalaus gamtos išteklių naudojimo. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas leis pasiūlyti rinkai platesnį produktų asortimentą, įsitvirtinti esamose ir naujose rinkose, prisidėti prie aplinkosaugos problemų sprendimo.